Tarieven


Onze tarieven per 2022:

  Zitting:  € 30,00

  Zitting inclusief inrichtingstoeslag:  € 37,50

  Zitting inclusief toeslag buiten reguliere werktijden:  € 45,00

  Eenmalig onderzoek:  € 55,00

  Eenmalig onderzoek inclusief toeslag buiten reguliere werktijden:  € 65,00

  Screening:  € 12,00

  Intake en onderzoek na screening:  € 35,00

  Screening buiten reguliere werktijden:  € 27,00

  Intake en onderzoek na screening buiten reguliere werktijden:  € 50,00

  Intake en onderzoek na verwijzing:  € 40,00

  Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag:  € 47,50

  Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag buiten reguliere werktijden:  € 55,00

  Eenvoudig korte rapporten:  € 17,50

  Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten:  € 25,00

  Telefonische zitting:  € 10,00

  Telefonische zitting inclusief toeslag buiten reguliere werktijden:  € 25,00

  Lange zitting voor patienten met complexere/ meervoudige zorgvragen:  € 40,00

  Lange zitting voor patienten met complexere/meervoudige zorgvragen inclusief toeslag buiten reguliere werktijden:  € 55,00

© Copyright 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022  Praktijk Soepel. All Rights Reserved.