Vervolg verzekeraars

In het besluit zorgverzekering van de overheid wordt elk jaar de Lijst Chronische Aandoeningen vastgesteld. Wanneer uw aandoening hierop staat, vergoeden zorgverzekeraars fysio-en oefentherapie vanaf de eenentwintigste behandeling tot de einddatum van de vastgestelde behandelperiode.

De eerste twintig behandelingen worden hierbij uit de aanvullende zorgverzekering gehaald. Indien u bijvoorbeeld achttien behandelingen in uw aanvullende verzekering heeft, moet u twee behandelingen zelf betalen en vindt vergoeding vanaf behandeling eenentwintig plaats uit de basisverzekering.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent, moet u de eerste twintig behandelingen zelf betalen waarbij wij gebruik maken van de tarievenlijst van Praktijk Soepel en wordt therapie vanaf de eenentwintigste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. 

Per 1 januari 2018 wordt heup- en knie artrose voor 12 behandelingen per 12 maanden uit de basisverzekering vergoed.

Per 1 januari 2019 wordt COPD vanaf stadium GOLD II vanaf de eerste behandeling uit de basisverzekering vergoed. Dit is voor een maximum aantal behandelingen per 12 maanden, ingedeeld naar COPD-klasse. Clienten die te maken hebben met COPD en COVID- revalidatie worden geadviseerd naar de specialist longfysiotherapie te gaan.

Wanneer vergoeding vanuit de basisverzekering plaatsvindt, wordt eerst het verplicht eigen risico aangesproken.

Ga terug naar Verzekeraars

© Copyright 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022  Praktijk Soepel. All Rights Reserved.