Vervolg verzekeraars

In het besluit zorgverzekering van de overheid wordt elk jaar de chronische lijst vastgesteld. Wanneer uw aandoening hierop staat, vergoeden zorgverzekeraars fysio-en oefentherapie vanaf de eenentwintigste behandeling tot de einddatum van de vastgestelde behandelperiode.

De eerste twintig behandelingen worden hierbij uit de aanvullende zorgverzekering gehaald. Indien u bijvoorbeeld achttien behandelingen in uw aanvullende verzekering heeft, moet u twee behandelingen zelf betalen en vindt vergoeding vanaf behandeling eenentwintig plaats uit de basisverzekering.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent, moet u de eerste twintig behandelingen zelf betalen waarbij wij gebruik maken van de tarievenlijst van Praktijk Soepel, welke meegegeven zal worden in het informatiepakket bij intake, en wordt therapie vanaf de eenentwintigste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. 

Per 1 januari 2018 wordt heup en knie artrose voor 12 behandelingen uit de basisverzekering vergoed.

Wanneer vergoeding vanuit de basisverzekering plaatsvindt, wordt eerst het eigen risico aangesproken.

Ga terug naar Verzekeraars

© Copyright 2016, 2017, 2018 Praktijk Soepel. All Rights Reserved.