Therapie

Bewegen speelt een essentiële rol bij verbeteren en behoud van gezondheid en/of voorkomen van gezondheidsproblemen. Wanneer bewegen minder makkelijk gaat kan praktijk Soepel u, met of zonder hulpmiddelen, begeleiden en ondersteunen.
 
De therapie die wij geven focust zich op het beïnvloeden van het houding- en bewegingsgedrag. We behandelen stoornissen die het bewegen kunnen beperken, oefenen met u en/of focussen ons op functionele aspecten van het dagelijkse leven.

Tijdens behandeling maken we gebruik van inzet en kunnen van het eigen lichaam, oefenmaterialen en, indien nodig, toevoeging van (loop)hulpmiddelen. De inzet van fitnessmaterialen houden we minimaal om voldoende aansluiting bij beweging in het dagelijks leven te kunnen behouden.

Bij beperkingen kunt u bijvoorbeeld denken aan moeite hebben met wassen en aankleden, het  moeilijk kunnen uitvoeren van uw hobby, of moeite hebben met bewegen door  een beroerte of doordat u een prothese heeft gekregen.

Doordat wij u thuis behandelen in uw eigen leefomgeving, zien wij direct waar de knelpunten liggen.

Samenwerking met huisarts, thuiszorg, ergotherapie, mantelzorg, gespecialiseerde (lokale) zorgverleners en sportverenigingen zien wij, indien van toepassing, als grote toevoeging. Dit gaat altijd in overleg met u. Ook bieden wij ondersteuning in het uitstippelen van wegen om specialistische zorg aan te gaan of sportieve activiteiten te ondernemen.

Werkervaringen uit het ziekenhuis, particuliere praktijken en het werken als verzorgende nemen we mee in onze werkwijze, waardoor wij sneller gezondheidsrisico's kunnen signaleren en voorkomen.
 
Therapie in de praktijkruimte is op aanvraag mogelijk wanneer u dat zelf prettiger vindt of wanneer uw hulpvraag dat vereist.

Wij garanderen een enthousiaste en uitdagende manier van behandelen.
 
Praktijk Soepel werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)Daarnaast staan we ingeschreven in het BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF).

© Copyright 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023  Praktijk Soepel. All Rights Reserved.